lauantai 14. syyskuuta 2013

Pikakommentti

Voi vittu taas. Hautala vauhdissa. Tällekään rahalle ei sitten ole muuta käyttöä kun tukea heimopomojen kalashnikoveja. Rahana maksettu tuki kun kuuluisasti päätyy just sinne mihin pitää.

Helsinki
Avunantajamaat ja kansainväliset järjestöt kokoontuvat korkean tason Somalia-konferenssiin Brysseliin maanantaina. Konferenssissa on määrä hyväksyä yhteiset periaatteet eli poliittinen sopimus, joka määrittää Somalialle annettavan avun painopisteitä ja tavoitteita seuraavan kolmen vuoden ajan. Brysseliin matkustavalla kehitysministeri Heidi Hautalalla (vihr.) on viemisinään lupaus Suomen tuen kaksinkertaistamisesta vuodesta 2014 eteenpäin.
Somalian poliittinen kehitys on ollut myönteistä, mutta maan turvallisuustilanne on hyvin hauras. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa Somalian hallituksen ja avunantajien yhteistyötä ja parantaa avun perille menoa ja vaikutusta Somalian kehitykselle. Keskustelun aiheita ovat erityisesti Somalian poliittinen kehitys, sosiaalinen ja taloudellinen jälleenrakentaminen sekä oikeusvaltiokehitys ja turvallisuustilanne.
Suomen tuki Somalialle on ollut noin yhdeksän miljoonaa euroa vuodessa, koostuen humanitaarisesta avusta, kahdenvälisistä hankkeista ja kansalaisjärjestöille annettavasta tuesta. Nyt Suomi lähes kaksinkertaistaa tukensa Somalialle vuodesta 2014 eteenpäin. Jos kansainväliset suunnitelmat luotettavista rahoituskanavista varmistuvat, Suomi voi lisätä apuaan nopeastikin.
Ministeri Hautala vieraili Somaliassa huhtikuussa 2013 yhdessä ulkoministeriErkki Tuomiojan (sd.) kanssa. Vierailulla saatiin ensikäden tietoja Somalian tilanteesta ja tuettiin maan hallitusta sen työssä Somalian kehittämiseksi.
Konferenssin yhteydessä ministeri Hautala käy kahdenväliset keskustelut Somalian presidentin Hassan Sheikh Mohamudin kanssa.

Marjanpoimintaa ja vasemmistolaisuutta

Marjafirman TJ on kyllästynyt heilumiseen. Asialla ovat thaimaasta tulleet poimijat Vasemmistonuorten Li Anderssonin ja hänen tuomiensa lakijätteiden tukemana. Asiaa (eli metelin alkua) ei mitenkään luonnollisestikaan ole edesvaikuttanut Vasemmistonuorten mukaantuo, koska Li sanoo niin:

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson torjuu väitteen, jonka mukaan vasemmistonuoret ja lakimies Hoikkala olisivat johtaneet marjanpoimijoita harhaan.
"Poimijat ovat tehneet itse ratkaisunsa. Jansalla ei ole perusteita tällaiselle väitteelle", Andersson sanoo. Hän on Suolahdella auttamassa marjanpoimijoita käytännön asioissa ja antamassa heille poliittista tukea.

Hauskaahan tässä on, että viimeinen lause kumoaa edellisen.

Toimintamalli ei kuitenkaan ole mitenkään ennennäkemätön. Yrittäjä tuo työntekijöitä maahan, jotka saavat suoritusperusteista palkkaa, josta vähennetään kulut. Jäljellejäävän osuuden saavat sitten kouraan verottomana täkäläisen lainsäädännön puitteissa (johon en nyt ota kantaa), ja se määrä vastaa huomattavan suurta summaa tekijöiden kotimaassa, jossa opettajan keskipalkka on noin 160 euroa. Jos työntekijä poimii 10 kiloa marjoja päivässä ja kilolta saa euron niin päiväansioksi jää 90 euroa, josta sitten otetaan vähennettävät kulut. Ruokakuluista ei ole mainintaa jutussa, joten jätetään ne laskelmista pois.

Olettaen, että kulut per nuppi olisivat vaikkapa hostellihinnoissa, eli noin 25 euroa per vuorokausi ja lentolipun hinta edestakaisin noin 600 euroa (halvin hinta pikalähdölle Bangkok - Hki edestakainen lento 550e/ halvatlennot.fi) , voidaan laskea käteen jäävä summa vaikkapa 2 kuukauden työrupeamasta seuraavasti:

5-päivää töitä ja 2 vapaata- rytminen viikko (todennäköisesti alakanttiin), keskiarvopoiminta aiemmin mainittu 10 kiloa työpäivässä = 510e per viikko

7 päivää viikossa majoitus = 175e per viikko

Kummatkin summat kerrotaan kahdeksalla viikolla, josta saadaan kokonaisluvut:

4080e ansio ja 1400 kulut tekevät käteenjääväksi osuudeksi 2680 euroa, josta vähennetään lentolippujen hinta, eli arviolta 600 euroa. Kuukausiansioksi jää 1040 euroa puhtaana käteen.

Summa ei kuulosta täkäläisittäin kovin suurelle, mutta se vastaa silti verokortilla tehtynä 1500 kuukausituloja, joka on jo huomattavasti enemmän kuin opiskelija saa edes tienata. Ja vastaavasti maassa, jossa opettajan kuukausiansio on 160 euroa, vastaa se 14 kuukauden tuloja- kahdessa kuukaudessa. Yrittäjän on myös huolehdittava poimijasta, josta koituu kuluja. Ote ulkoasiainministeriön ohjeesta: 

Ministeriön ohjeistuksella pyritään välttämään tilanteet, joissa kausityöntekijä jää ilman nettotuloja hyvästä työskentelystä huolimatta. Elintarvikealalla toimivan, vakavaraisen kutsujayrityksen on pyrittävä kattamaan poimijan matkasta, majoituksesta ja työvälineistä koituvat kustannukset siten, että poimija ei jää Suomessa työskentelyn jälkeen tappiolle. Tappiolle jääminen otetaan huomioon seuraavana vuonna kutsujayritystä koskevan viisumiharkinnan yhteydessä.

---

Lisäksi voidaan pyytää selvitys seuraavista, viisumihakijalle tarjottavista palveluista; miten asia on järjestetty, kaikki palvelusta perittävät maksut esim. henkilö/vrk:
a) Majoituspaikan on oltava hyväksyttävä; lämmin, paloturvallinen sekä riittävillä saniteettitiloilla
varustettu ml. lämmin vesi peseytymiseen ja riittävä nukkumatila. Majoituspaikassa on oltava
ensiapulaukkuja, minkä lisäksi alueellisille hätäkeskuksille on ilmoitettava majoittujista.
Hyväksyttäviä majoituspaikkoja ovat mm. lomakeskukset, riittävästi varustetut entiset koulut ja
asuntolat. Asumisolosuhteet tulee järjestää siten, että ne täyttävät Suomessa yleisesti
tunnustetut asumisen vaatimukset. Mahdollisten uusien majoitustilojen järjestämisessä tulee
huomioida voimassa oleva ympäristö-, rakennus- ja terveydensuojelulainsäädäntö.
b) Ruokailuun liittyvät kaikki kulut;
c) Kuljetukset keräyspaikoille;
d) Välineiden vuokraus;
e) Tulkkipalvelut;
f) Muut tukipalvelut Suomessa;
g) Rekrytointi- ja viisuminhankintakulut eriteltyinä lähtömaassa ja Suomessa; Miten koordinaattorikulut hoidetaan ja minkälaisia kuluja siitä poimijalle syntyy.
h) Työhön opastuksen järjestäminen (ml. miten luonnossa liikutaan). Miten toimitaan, jos poimija
osoittautuu sopimattomaksi työhön.

i) Miten terveydenhoito järjestetty; luotettavan lääkärin todistus.
j) Perusteltuina ja eriteltyinä muut mahdolliset kulut.

--- 

Koordinaattoreiden on pystyttävä toimimaan lähtömaan asettamien vaatimusten mukaan; rekrytointiin liittyvien maksujen ja korkojen on oltava lähtömaan lainsäädännön mukaisia, jotta kausityöntekijältä ei laittomasti peritä korko- tai muita kuluja.

--- 

Mikäli viisumin saanut kausityöntekijä ei saavu työpaikalleen tai poistuu kesken sopimuskauden
sovitusta työstä ja tilanne on tulkittavissa viisumin väärinkäytöksi, isäntäyrityksen on heti ilmoitettava asiasta osoitteeseen ptr-rikostiedustelu@poliisi.fi ja ulkoasiainministeriölle.

Ihmiskauppaepäilyistä on yrityksen myös ilmoitettava heti poliisille ja ulkoasiainministeriölle.

Yritysten on sesongin päättyessä toimitettava edustustolle yksilöidyt tiedot kausityöntekijöiden
toteutuneesta tulotasosta.

Äkkiä laskien tuohan on ihan järkevää liiketoimintaa, kaikki jäävät voitolle. Mutta herääkin kysymys: Kuulostaako yhtälö sille, että työntekijä ihan varmasti haluaa valittaa huonosta palkasta oma-aloitteisesti, vai olisikohan taas Li Andersson koplansa kanssa tunkenut nokkansa keksittyyn epäkohtaan?

Jos ihan totta puhutaan niin kyllä meikäläiselle veroton 90e (540 markkaa) per päivä olisi kelvannut opiskeluaikana vallan mainiosti metsässä tarpomisesta, vaikka viikonloppu- ja lomahommina. Ikävä kyllä Anderssonille työn tekeminen ja kannattava yrittäminen tuntuu olevan jotain, mikä ei mitenkään mahdu järkeen.

Oma ehdotukseni: Andersson tarjoaa itse mielenosoittajille töitä tai lentoliput takaisin. Jos kansainvälisyyttä tahtoo, niin näin se toimii. Taikaseinää ei ole.


                             


"Olemme syöneet ja ohjelmassa on dokumenttielokuvien katsomista"

tiistai 10. syyskuuta 2013

Tunneli ja valo, vai?

Kokoomusnuorilta tuli lista asioista, mitä he tekisivät tässä tilanteessa. Pääosin kovin kannatettavia uudistuksia, ja ihan oikean suuntaisiakin. Alla lista kokonaisuudessaan:

Talouspolitiikka

 • Julkisen talouden alijäämää paikataan pääasiassa menoleikkauksin.
 • Valtion budjettien alijäämäisyydestä tulee luopua velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi.
 • Ansiotulo- ja pääomaverotuksen progressiosta luovutaan ja siirrytään tulojen suhteellisen verotukseen.
 • Nykymuotoisesta kehitysavusta luovutaan.
 • Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta pidättäydytään jatkossa.
 • Arvonlisäverotuksessa on siirryttävä yhteen verokantaan.
 • Veropohjaa on laajennettava ja yhtenäistettävä, kuitenkin siten, että yleinen veroaste laskee.
 • Hallitus laatii ohjelman ei-strategisten valtionyhtiöiden yksityistämiseksi
 • Kaikkien osinkojen verotuksessa tulee siirtyä tasaveroon.
 • Finanssisääntelyä tulee keventää investointien houkuttelemiseksi Suomeen.
 • Perintöverotuksesta luovutaan kokonaan asteittain.
 • Vero-, maahanmuutto- ja sosiaaliturvajärjestelmiä kehitetään siten, että ne kannustavat työperäiseen maahanmuuttoon.

Työ- ja elinkeinopolitiikka


 • Työehtosopimusten yleissitovuudesta on luovuttava.
 • Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä.
 • Työllistämisen kustannuksia madalletaan yrityksen velvoitteena olevan eläkemaksuosuuden pienentämisellä ja sen rinnalle kehitettävillä eläkerahastopohjaisilla ratkaisuilla.
 • Työttömyysturvan byrokratiaa on vähennettävä.
 • Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti molempien vanhempien työnantajien kesken, ja tätä varten on perustettava rahasto.
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistetaan.
 • Lakko ei saa vaikuttaa liittoon kuulumattomien palkanmaksuun.
 • Laittomien lakkojen järjestämisestä langetettavien sakkojen rinnalle säädetään sanktioksi myös vahingonkorvausvelvollisuus yritykselle aiheutetun tappion perusteella.
 • Oppisopimuskoulusta lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille.
 • Valtion ja kuntien monopoleja puretaan ja niiden toimialoja vapautetaan kilpailulle.
 • Yhteisöverotuksessa siirrytään verottamaan ainoastaan yrityksistä nostettavaa voittoa.
 • Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista tulee lyhentää 90 päivään.
 • Työntekijän ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tehdään palkattomaksi.
 • Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään vähentämällä turhaa sääntelyä, esimerkiksi vapauttamalla kauppojen aukioloaikoja säätelevä liikeaikalaki.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

 • Perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu voidaan yhdistää maakuntien tasolle, mutta vaativa erikoissairaanhoito keskitetään yliopistollisiin keskussairaaloihin.
 • Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistetaan siinä tapauksessa, että toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona.
 • Kunnallisia päivähoitomaksuja kehitettävä porrastamalla maksu todellisiin hoitotunteihin perustuvaksi.
 • Sosiaalimenojen osuutta pyritään laskemaan erityisesti passiivisia sosiaalietuuksia karsimalla.
 • Julkisten terveyspalvelujen kohdalla maksullisten palveluiden osuutta on lisättävä.
 • Omaishoidontuen taso tulee olla jatkossakin sellainen, että omaishoitaminen kotona on mahdollista, ja omaishoitajien kunnosta tulee huolehtia mahdollistamalla heidän lakisääteiset vapaapäivänsä entistä paremmin.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämistä jatketaan, jotta palveluita voidaan tarjota entistä enemmän yhden luukun periaatteella.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja karsitaan tarjoamalla palveluita entistä enemmän verkossa.
 • Vaihtoehtoisia palvelumuotoja kehitetään, ja kunnissa otetaan käyttöön esimerkiksi terveyskioskeja ja –busseja.
 • Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen panostetaan tarjoamalla terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja nopeuttamalla esimerkiksi ammatilliseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsyä.
 • Mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi lasten ja nuorten psykososiaalisiin ongelmiin, kuten koulukiusaamisen ehkäisyyn, tulee panostaa.
 • Päihdehuollon palveluita tulee keskittää ja karsia, ja päihdeongelmaisten sosiaalietuuksia ei tule maksaa käteisellä, vaan esimerkiksi ruokakupongeilla.
 • Kolmannen sektorin palveluiden käyttämistä osana palveluverkkoa tulee lisätä, ja vapaaehtoistyön malleja tulee kehittää.
 • Perusterveydenhuollon sairaansijoja tulee suositusten mukaisesti vähentää, ja palvelurakenteiden välisiä esteitä tulee purkaa jonojen poistamiseksi.
 • Eutanasia laillistettava Suomessa.

Koulutuspolitiikka


 • Perusopetuksessa tuetaan tasoryhmien muodostumista nykyistä tehokkaammin.
 • Perusopetuksessa erityisoppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luokkiin tulee vähentää.
 • Perusopetuksen tuntijakouudistus tulee ottaa uudelleen valmisteltavaksi, jotta opetus vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan tarpeita.
 • Jokaisen on opiskeltava äidinkielensä lisäksi kahta vapaavalintaista vierasta kieltä.
 • Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee panostaa suomen kielen opetukseen ja luopua vaatimuksesta toteuttaa maahanmuuttajille oman uskonnon opetusta.
 • Yksityisten perus- ja toisen asteen koulujen toimilupien saamista tulee helpottaa.
 • Julkisissa perus- ja toisen asteen kouluissa määrärahat tulee antaa suoraan kouluille käytettäväksi, jotta ne voidaan käyttää koulun ja opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioiden ilman turhia hallinnollisia tasoja.
 • Lukiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin korkeakoulutuksen tarpeita.
 • Toisen asteen kouluja ei tule rahoituksella tasapäistää, vaan koulujen rahoituksen tulee perustua jatkossa entistä enemmän laatuun ja tuloksellisuuteen.
 • Lukiota ja ammattikoulua tulee kehittää jatkossakin erillisinä koulutusmuotoina.
 • Toisen asteen koulujen ja korkeakoulujen yhteistyötä on lisättävä.
 • Korkeakoulujen koulutusvientiä tulee lisätä ja kehittää.
 • EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille tulee määrätä lukukausimaksut, jotka opiskelija voi myöhemmin vähentää verotuksessa, mikäli jää Suomeen työskentelemään.
 • Korkeakouluja kannustetaan hankkimaan enemmän yksityistä rahoitusta.
 • Korkeakoulujen julkisen rahoituksen tulee perustua entistä enemmän tuloksellisuuteen sekä koulusta valmistuvien määriin.
 • Alemmasta korkeakoulututkinnosta tulee tehdä korkeakoulujen perustutkinto ja alempi korkeakoulututkinto tulee asettaa pätevyysvaatimukseksi julkishallinnon viroissa, joissa ei tosiasiallisesti tarvita ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista osaamista.
 • Useamman kuin yhden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tulee tehdä maksulliseksi.
 • Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä tulee luopua ja pakkojäsenyyttä ei tule laajentaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin.
 • Yliopistoihin tulee järjestää koulutusohjelmakohtaiset pääsykokeet, jotka oikeuttavat pyrkimään samalla pääsykokeella saman sisältöisiin koulutusohjelmiin eri yliopistoissa.
 • Korkeakouluihin kiintiöistä ensimmäistä kertaa hakeville tulee luopua.
 • Ammattikorkeakouluopetusta tulee keskittää laajempiin yksiköihin lukuisien sivutoimipisteiden sijaan.
 • Siirtymisille korkeakoulujen sisällä ja niiden välillä tulee asettaa valtakunnalliset standardit.
 • Opintotukea rajoittavat tulorajat tulee poistaa. Opintotuki tulee jatkossa määräytyä opintosuoritusten mukaisesti.

Kuntapolitiikka


 • Kuntasektorin velkaantumisen taittaminen on aloitettava välittömästi.
 • Verotusoikeuden painopistettä siirretään valtiolta kunnille.
 • Kunnallisten palveluiden rahoitusperiaate kirjataan perustuslakiin.
 • Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsittava määrällisesti.
 • Kuntien palvelurakenteita uudistettava palvelusetelein sekä palvelumaksuin.
 • Kuntaliitosten yhteyteen säädetystä erityisestä viiden vuoden irtisanomisajasta luovutaan.
 • Kuntaliitosselvitykset perustetaan tutkimustietoon ja niillä tavoitellaan tehokkuutta ja kilpailukykyä.
 • Kunnan koko ei ole itseisarvo.
 • Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkossakin.
 • Vapaakuntakokeilu tulee viedä käytäntöön.
 • Julkiset kuntien ranking-listat otettava käyttöön.
 • Kuntalaisaloitteiden käsittelyajat on saatava kuriin.
 • Ruotsin mallin mukainen palvelualoite on otettava käyttöön.
 • Kuntien väliselle kilpailulle asukkaista ja elinkeinoista ei tule luoda keinotekoisia esteitä
 • Kuntapolitiikan demokratiaa halventavista sukupuolikiintiöistä luovutaan.
 • Kuntayhtymät on saatettava paremmin omistajakuntien ohjauksen alaisuuteen.
 • Kuntien hankinta- ja kilpailuttamisosaamista on nostettava esimerkiksi it-hankkeiden osalta.
 • Kuntien on selvitettävä ja avattava julkisiksi tuottamiensa palveluiden yksikköhinnat.
 • Hinta lisätään palvelusta omavastuuosuuden maksavan kuntalaisen saamaan kuittiin, jotta kuntalainen näkee palvelun todellisen vertailukelpoisen hinnan.

Maa- ja metsätalouspolitiikka


 • Maatalouden kilpailukykyä parannetaan aloittamalla peltorakenneuudistus, jolla kasvatetaan keskimääräisten peltolohkojen pinta-alaa.
 • EU:n maataloustuet muutetaan maakohtaisesti ostovoimakorjatuksi tasatueksi.
 • Kaikilla maatalouspolitiikan ratkaisuilla pyritään vähentämään tukiriippuvuutta.
 • Valtion on päätöksillään edistettävä kilpailua alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan kesken.
 • Maatalouden suorien investointitukien sijaan myönnetään investoinneille korkotukea.
 • Tuontielintarvikkeilta vaaditaan samoja hygienia-, ymparistö- ja tuotantoeläimen hyvinvointistandardeja kuin kotimaiselta ruoalta.
 • Pienpanimo- ja tilaviinituotteiden kuluttajamyyntiä koskevaa sääntelyä on vapautettava.
 • Valtion omistamilta mailta on tarjottava lisää alueita metsästyskäyttöön.
 • Jokamiehenoikeuksia ei rajoiteta kaupallisen marjanpoiminnan osalta.
 • Turkisalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen on turvattava jatkossakin.
 • Alle 25-vuotiaat vapautetaan valtion kalastusmaksuista.
 • Luomutuotanto tulee mahdollistaa samalla tilalla kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti.
 • Elintarvikkeiden oleellisimpien ainesosien alkuperä on merkittävä pakkauksiin.
 • Veden käyttöä tehostetaan maataloudessa Euroopan alueella.
 • Ruoan tuontitullit poistetaan asteittain Euroopan unionin tasolla.

Ulko- ja Eurooppa-politiikka


 • Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä.
 • Euroopan unionin tulleja on purettava vapaakaupan edistämiseksi.
 • Pohjoismaista yhteistyötä lujitetaan entisestään, varsinkin puolustusasioissa.
 • Euroopan unionin perussopimusten rikkominen tulee sanktioida.
 • Unionin tulee keventää säädösviidakkoaan.
 • Euroopan unionin puolustusyhteistyötä tulee lujittaa.
 • Nuorisotakuuta ei tule laajentaa eurooppalaiseksi hankkeeksi.
 • Sisäpoliittinen valta ei saa perussopimusten vastaisesti siirtyä unionin paatoksentekoelimiin.
 • Suomen tulee olla äänekkäästi mukana edistämässä kansainvälistä vapaakauppaa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, koska markkinatalous on Suomen lisäksi kaikkien muidenkin edun mukaista.

Oikeus- ja turvallisuuspolitiikka


 • Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsenyyttä on haettava välittömästi.
 • Suomen puolustusvoimien tulevaisuus ja rahoitus on turvattava vuoden 2015 jälkeenkin.
 • Uusiin nykyisen vaalikauden kaltaisiin "puolustusvoimauudistuksiin" ei ole maanpuolustuksella enää varaa.
 • Puolustuspolitiikassa tulee ottaa huomioon lähialueiden kehitys.
 • Puolustusvoimat ovat muutakin kuin kriisinhallintaa varten.
 • Kyberturvallisuutta edistetään lisäämällä tietoturvakoulutusta ja kehittämällä kyber-puolustusta.
 • Terroristien koulutusleireille ja toimintaan osallistuminen on kiellettävä.
 • Väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista annettavien vankeustuomioiden vähimmäisrajoja on nostettava. Suomessa tuomitaan liikaa vankeusajan marginaalin minimin mukaan.
 • Ehdollisten vankeustuomioiden määrää väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista vähennettävä.
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen lopetettava.
 • Lautamiesjärjestelmä lakkautettava.
 • Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoiva lakipykälä poistettava.
 • Uhrittomia ajatusrikoksia ei tule olla.
 • Vähemmistövaltuutetun virka poistettava.
 • Ulkomaalaiset rikoksentekijät karkotettava välittömästi pois maasta.
 • Sakkojen muuntorangaistus vankeudeksi palautettava.
 • Törkeiden rikosten valmistelu kriminalisoitava.
 • Suomeen tulee perustaa poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin, joka käsittelee esimerkiksi ministerien mahdolliset väärinmenettelyt kansanedustajista koostuvan eduskunnan perustuslakivaliokunnan sijaan.
 • Paljousalennukset pois rangaistuksista. Yhdellä vankeustuomiolla ei tule sovittaa muita mahdollisesti langetettuja vankeustuomioita, eikä tutkintavankeutta tai muita aiempia vankeusvuosia tule vähentää langetetusta uudesta vankeustuomiosta. On väärin, että murhaaja voi sovittaa yhdellä elinkautisella mahdollisista muista murhista tulevat elinkautiset.
 • Elinkautisesta armahtamista voi hakea vasta 25 istutun vankilavuoden jälkeen.
 • Suomen tulee irtisanoutua Ottawan sopimuksesta.

Energia- ja ympäristöpolitiikka


 • Suomen ja Euroopan unionin energiaomavaraisuutta tulee kehittää ja lisätä.
 • Kansalliset energiantuotannon tuet tulee asteittain poistaa ja mahdolliset tukitoimet kohdistaa investointien ja tuotekehitykseen.
 • EU:n päästökauppaa tulee maantieteellisesti laajentaa ja sen pyrkimyksiä yksinkertaistaa.
 • EU:n päästötavoitteita tulee kohdentaa maille, joiden päästötaso on korkein.
 • Eurooppalaista energiaturvallisuutta ja -kestävyyttä kehitetään useampia Euroopan ulkopuolisia energialinjoja hyödyntämällä sekä omavaraisuutta lisäämällä.
 • Windfall-vero tulee torpata.
 • Ydinvoimalupapäätökset siirretään työ- ja elinkeinoministeriölle ja kaikki turvallisuus- ym. määräykset täyttävät hakemukset hyväksytään.
 • Jätteenpolttoa tulee lisätä, sillä kaatopaikat aiheuttavat enemmän päästöjä ja pilaavat maaperää.
 • Rakennusvalvonnan määräystulkintojen tulee olla kunnittain yhteneviä.
 • Asuntojen pinta-alavaatimuksista tulee siirtyä markkinatarvepohjaiseen jakaumaan, jotta suurille kaupunkiseuduille saadaan lisää pienten asuntojen tuotantoa.
 • Kaavavalituksia tulee suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa kirjallisen muistutuksen tehneille ja asettamalla valitusmaksu, joka palautetaan valituksen ollessa aiheellinen.
 • Kuntien vanhentuneita yleiskaavoja tulee päivittää ja uusissa asemakaavoissa tulee välttää liiallista sääntelyä esimerkiksi rakenneratkaisuiden suhteen
 • Rakennusten pakollisista energiatodistuksista luovutaan.

Liikenne- ja viestintäpolitiikka

 • Taksi-, rautatie- ja linja-autoliikenne vapautetaan kilpailulle.
 • Autovero poistetaan kokonaan uusilta autoilta.
 • Autoilijoilta perittäviä maksuja ja veroja vähennettävä.
 • Perusväylänpidon resursseja tulee korottaa, jotta liikenneverkkomme ei pääse rapauumaan.
 • Liikenneväyliä koskevan päätöksenteon tulee perustua kokonaishyötyyn, ei aluepolitiikkaan.
 • Tilaajasektorin asiantuntemusta tulee kehittää urakoitten sujuvoittamiseksi.
 • Suomi alkaa suunnitella yhteistyössä muiden maiden kanssa raideyhteyttä Jäämerelle.
 • Autokoulu muutetaan yksivaiheiseksi ja sen kasvatettua pakollista opetusmäärää leikataan.
 • Liikenneturvallisuus taataan säätämällä ajokortin suorittamiseen liittyvien kokeiden vaikeus riittävälle tasolle.
 • Yleisradio pilkotaan osiin ja yksityistetään ja tärkeät julkisen palvelun toiminnot kuten hätätiedotteet ostetaan budjettivaroin.
 • Viranomaisasiointi mahdollistetaan Internetissä kaikissa niissä asioissa, joissa fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä.
 • Kaikenlainen Internetin sensurointi on lopetettava.
 • Sananvapaus ja yksityisyydensuoja turvataan lainsäädännöllä myös tietoverkoissa.
 • Henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnattua satelliittipaikannusjärjestelmää ei oteta käyttöön
 • Moottoripyörille ei lisätä katsastusvelvollisuutta
 • Promillerajaa ei tule alentaa maantie- eikä vesiliikenteessä.
 • Rangaistuksia törkeistä rattijuopumuksista tulee koventaa, esimerkiksi tuomitsemalla rikoksentekoväline, eli ajoneuvo, tai sen arvo valtiolle.
 • Suomessa ei oteta käyttöön autoilijoiden ruuhkamaksuja.
 • Käyttövoimavero poistetaan.
 • Mopojen nopeusrajoitusta nostetaan 60 kilometriin tunnissa.
 • Talvirengaspakko poistettava.
 • Tekijänoikeuslakia uudistettava vastaamaan kansalaisten oikeustajua.
 • Kuorma-autokorttien ikärajat on palautettava kahdeksaantoista vuoteen ja ammattipätevyyden vaatimuksia on madallettava.
Lähde: Tavoiteohjelma 2014


"Yllättävää" kyllä, 30-luku, Auschwitz, ihmisviha ja kovin moni muu jo hetken unohduksissa ollut muotisana on päässyt valloilleen ja mediassa on saatu aikaiseksi jonkinlainen eroottissävytteinen, toimittajien yhteinen kollektiivinen hysteria luotua. Huomionoarvoista on, että itse viherfederalismin keulakuva Jykke Käteinen irtisanoutuu kovaa kyytiä hännystelijöineen oman puolueensa nuorisojärjestön tavoiteohjelmasta muun eurokaartin kanssa. Puhumattakaan niistä punavihreistä.

No, mitä tästä voidaan päätellä ja mitä nyt äänestäjän pitäisi tehdä? Äänestäjän kuuluisi nyt ihan ensi alkuun pitää älämölöä oikeaksi tunnustamansa kannan puolesta ja äänestää juuri sitä ehdokasta puolueesta riippumatta, jonka arvomaailman omaksensa tuntee. Vain ja ainoastaan siten muutosta voidaan saada aikaiseksi. Käynnissä tuntuu olevan ikäluokkien valtataisto, jossa nuoremmat poliitikot ovat työntymässä vanhojen saappaille ja vanha kaarti ei sitä tunnu arvostavan, kas kun hyvävelikerho on jo jakanut keskenään paikat, eläkevirat, hankintasopimukset ja tukiaiset. Esityksen sisältöön en nyt tarkemmin puutu, koska moni muu on jo niin tehnyt.

Mitä tahansa tapahtuukin, niin tunnelin päässä alkaa olla hieman valoa. Allekirjoittanut jo harkitsi useamman yrityksensä ja itsensä siirtämistä perheineen viroon pois tästä idiotismin mekasta, mutta antaapa vielä katsella vähän aikaa- koko lystin maksajakunta alkaa olla varsin kypsä jatkuvaan holhoamiseen ja kuoliaaksiverottamiseen; varsinkin kun ne verotulot menevät johonkin aivan muualle kuin sinne, johon verojen yleisesti voisi olettaa menevän. Toivottavasti tarpeeksi kypsiä.

Vähän ääliöinnin suuruusluokkaa voi ihmetellä vaikka laittamalla googleen "eu kieltää" ja "halutaan kieltää".

Asia 2: Onkia-disconnecting fish.

Vuosisadan kaappaus, should've seen it coming. Tukekaa Jollaa, se on kotimainen ja fiksun oloinen paketti.

tiistai 21. toukokuuta 2013

NöyryydestäSattuipa eteeni uutinen, jossa kenialaissyntyinen joujoumies julistaa nöyryyttäneensä rasistia.22-vuotias Ricky Ghansah pani humalaisen meuhkaajan kuriin ja sai kanssamatkustajien aplodit.


22-vuotias Ricky Ghansah joutui kuuntelemaan humalaisen miehen rasistista haukkumista bussipysäkillä viime viikon perjantai-iltana Helsingin Pasilassa.


- Neekeri, mutakuono, musta-aukko, kuvaili Ghansah aikuisen miehen meuhkaamista.
Sitten bussi tuli, ja Ghansah meni sisään. Ghansahin mukaan haukkujan bussiin pääsy katkesi, koska tämä oli unohtanut bussilippunsa ja lompakkonsa.

- Menin sitten ja maksoin hänen lippunsa, Ghansah sanoi.
Mies tuli kiittämään Ghansahilta saamastaan avusta.

- Sanoin, ettei kiitos merkkaa mitään ja kehotin pyytämään anteeksi. Hän pyysi sitten anteeksi kuiskaten.

Ghansah kehotti miestä pyytämään anteeksi kovemmalla äänellä niin, että muutkin bussin matkustajat kuulevat.
- Sitten hän veti syvään henkeä, katsoi maahan ja pyysi anteeksi sitä, että oli haukkunut minua.

Välikohtaus ei jättänyt kanssamatkustajia kylmäksi.

Ghansahin mukaan ensin yksi toisella puolella istunut nainen alkoi taputtaa käsiään. Sitten toinenkin matkustaja alkoi taputtaa.
- Lopulta koko bussi taputti käsiään.


Facebook-kiitoksia satelee

Suomessa koko ikänsä asuneen Ghansahin vanhemmat ovat Nigeriasta ja Ghanasta. Hän kertoi bussivälikohtauksesta yhteisöpalvelu Facebookissa.Tarina on jaettu Facebookissa yli 1100 kertaa ja yli 200 ihmistä on tykännyt siitä.
- Olen saanut paljon kiitoksia Facebookin postilaatikkoon. Monet, jotka ovat joutuneet vastaavanlaiseen tilanteeseen, kertovat saaneensa rohkeutta.

Helsingin seudun liikenteen bussilinjaa 58 ajavan Pohjolan Liikenteen hallintopäällikkö Thomas Björklund ei ollut kuullut välikohtauksesta.
- Toki bussinkuljettaja voisi tietää siitä, hän lisäsi.


No suvaitsevaisuuden ylistystähän luonnollisesti sataa joka suunnasta ja usko ihmiseen on palannut yhdellä jos toisellakin. Kuitenkin, kun olen tämmöinen huono ihminen niin rupesin miettimään tapausta issekseni.

Ensinnäkin, kyllähän tässä maassa on huonoon käytökseen puuttunut yksi jos toinenkin, mutta mikä tästä tapauksesta tekee etusivun jutun ja niin suuren facebook-ilmiön? No tottakai, koska se ikävä rasisti on saanut nenilleen ja musta mies on selvinnyt kunniallisena voittajana ja saanut oikein aplodit! Ihan itsekin olen joskus huonoon käytökseen puuttunut niin töiden puolesta kuin vapaa-ajallakin.En oikein usko, että vaikka olisin sosiaalisessa mediassa omaa kunniaani julistanut, että iltapulu asiasta olisi kiinnostunut.

Toiseksi, asiaahan ei luonnollisestikaan laimenna yhtään se, että tästä ei ole bussiyhtiössä kuultukaan ja koko homma perustuu herran itsensä tekemään tilapäivitykseen, jossa hää paistattelee kunniassa "like a boss".

Kolmanneksi, näin äkkiseltään (olettaen, että tapaus on tosi) voisi kuvitella aikuisen ihmisen hoitaneen huonon käytöksen olankohautuksella tai sitten tyytynyt ensimmäiseen anteeksipyyntöön ja jatkanut elämäänsä. Mutta ei, tässähän on hyvä olla haaskalintu ja korostaa omaa erinomaisuuttaan sekä nostaa omaa statustaan muiden silmissä. Näinhän toimii mallikansalainen ja pyyteetön ihminen, eksje?

Neljänneksi, mitä tämän kaiken etusivun jutuksi nostaminen kertoo toimituksesta?

Viidenneksi, mitä tämä kaikki kertoo niistä, jotka tätä juttua jakavat totena ja julistavat suureen ääneen? Skeptisyys on ilmeisesti pois muodista kun on sopiva aihe.


sunnuntai 19. toukokuuta 2013

Pikapäivitys

Tässä kesä tullessa tämä blogi varmaankin viettää hiukan hiljaisempaa elämysaikaa, kas kun tuo elinkeino tuppaa viemään virrat tehokkaasti kesäkuukausina. Mutta pistetäämpäs vähän updeittia:

Uusi Suomi: 


Sotaveteraaneilla ongelma: Ehditäänkö 87 miljoonaa jakaa?


Sotaveteraaneja tukevat järjestöt ja säätiöt ovat kartuttaneet ainakin noin 87 miljoonan euron omaisuuden. Järjestöille tulee kiire, jos rahat aiotaan käyttää veteraanien hyväksi näiden vielä eläessä, kirjoittaa Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalainen. Nykyisellä tahdilla rahaa on vielä jäljellä silloin, kun veteraaneja ei enää ole.
Viime vuoden lopussa elossa oli 67 500 veteraania. Arvioiden mukaan kaksi kolmannesta heistä kuolee viiden vuoden kuluessa.
Suurin omaisuus eli yli 60 miljoonaa euroa on Sotainvalidien Veljesliitolla, joka päätti tänä vuonna kaksinkertaistaa veteraaneille maksettavan tuen. Liitto lupaa, ettei omaisuudesta jää euroakaan sotainvalidien jälkeen. Kaikilla ei ole vastaavia suunnitelmia. Esimerkiksi Kaatuneiden muistosäätiö huomauttaa, että säätiöillä on muitakin tehtäviä kuin veteraanien avustaminen.
– Kaatuneiden muiston vaaliminen on ikuista.
Sotaveteraaneille kerätään jatkuvasti lisää varoja. Tänä vuonna järjestöjen yhteisen keräyksen tavoite on kolme miljoonaa euroa.


Nii, tulisihan se varmaankin kiire jos ne aiottaisi oikeasti käyttää niitä varten, joita se on kerätty. Mutta kun ei aiota. Järjestöt kasvattavat itseään koska niiden pitää kasvaa. Jaa mitä varten? No kun pitää vaalia muistoa ja sillee niinq. Kyllä siihen muutama vuosikymmen saadaan upotettua ja hyvä rahakaivo pysyy.

Tuosta äkkiä laskien jos 3 miltsiä vuodessa on saatu kartutettua niin tässähän on vaalittu muistoa näin laskennallisesti semmoisen 29 vuotta plus kulut. Siis omaan taskuun.

Hot tip, jos rahan jakaminen on ongelma niin pääministeriltä ja valtionvarainministeriltä löytyy todistetusti ansioita siinä asiassa. Sata miltsiä ei ole yhtään mitään kun nuo pääsevät vauhtiin. 

Mutta onneksi täällä osataan keskittyä tärkeämpiin asioihin.Suomen Omakotiliitto kuvailee kesäkuun alussa voimaan tulevaa energiatodistuslakia jättimäiseksi virheeksi ja vaatii sitä muutettavaksi. 
Omakotiliiton liittovaltuuston mukaan energiamuotokertoimella painotettu energiatodistus on epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille.
 
-Mahdollinen ero todelliseen kulutukseen voi olla moninkertainen. Energiamuotokerroin rankaisee kohtuuttomasti erityisesti sähkölämmittäjiä, joita on Suomessa lähes puoli miljoonaa, liiton tiedotteessa todetaan. Lain muuttamiseksi Omakotiliitto on käynnistänyt kansalaisaloitteen, johon kannattajien nimien keruu on parhaillaan käynnissä.  Liitto haluaa, että energian todellinen kulutus (ostoenergia) tulisi aina ilmoittaa todistuksessa laskennallisen luvun lisäksi. Toiseksi vanhojen pientalojen (rakennettu ennen vuotta 2008) kohdalla energiamuotokerrointa ei tulisi huomioida. Lain mukaan energiatodistus vaaditaan 1.6.2013 alkaen vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta sekä edellytetään 1.6.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta. Todistus vaaditaan, kun rakennetaan uutta tai kun myydään tai vuokrataan. 

No sillähän ei taas ole hevon kukkuakaan väliä mitä siellä oikeassa maailmassa tapahtuu, kunhan saadaan lobbattua kivasti fyrkkaa oikeaan suuntaan. Tässähän kävi meinaa mielessä, että jos tuo kerran tulee pakolliseksi niin siitähän voisi tehdä meikäläinenkin leipää pöytään kun alalta tuttuja löytyy, mutta eipäs olekaan niin helppoa. Sitä varten pitää käydä Oikeiden Ihmisten järjestämä, äärimmäisen pätevöittävä Kurssi. Ja sehän maksaa. Arvaako joku miten tämä koulutusmonopoli jaetaan? Finlex valaisee: 


16 §Pätevyyden toteajan nimeäminen

Ympäristöministeriö nimeää määräajaksi tai toistaiseksi pätevyyden toteajaksi yhteisön tai säätiön, joka täyttää toteajalle asetetut vaatimukset.
Pätevyyden toteajalla tulee olla:
a) riittävä ja asiantunteva henkilöstö pätevyyden edellytysten arvioimiseksi;
b) muut käytännön edellytykset pätevyyden toteamistoiminnan järjestämiseen;
c) toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton asema arvioitaviin nähden.
Nimeämistä haetaan ympäristöministeriöltä
Hassuahan on tuossa, että pätevyyden toteajalla ei tarvitse olla yhtään mitään edellytyksiä, koska kaikki on harkinnanvaraista. Ja tämähän on vallan mainiota, voidaan ohjata koulutukset oikeisiin suuntiin ja tarjota monopolina pakollista palvelua. Ehheh. 

Huomionarvoista on myös tuo energiamuotokerroin. Koska ihminen luonnollisesti on huono ja paha jos lämmittää mahdollisimman halvalla, niin siitähän pitää jotenkin rankaista. Tämmöinen, että omistaa oman talon ja kehtaa lämmittää jollain muulla kun ekoekoekolla niin sehän on jo melkein Heydrichiin verrattava suoritus. Joten maksulappu perään, oppiipahan olemaan. Tai jos ei ja sattuu olemaan normaali työssä käyvä niin joutuupahan hyvällä lykyllä ainakin talonsa myymään. Suomessa kun ei itse tuottamaansa sähköäkään oikein myydä kannata, että jotain saisi takaisin-kas kun se verkkoon takaisin työntäminen maksaa. Ja hyvin maksaakin.

Noh, ei hätää. Maailma on edelleen raiteillaan. Ei perussuomalaisia ole unohdettu.
SDP:n varapuheenjohtajan Eero Vainion mielestä perussuomalaisia ei ole kiinnostanut työelämän tasa-arvo. Vainio myös nostaa kannanotossaan esiin Soinin kannan aborttiin.
- Kun pienen ihmisen ja työväestön puolustajaksi ilmoittautuneelta keisari Soinilta riisuu retoriset vaatteet, niin jäljelle jää vain sovinisti, Vainio sanoo.

Kylla! Tama ole huva! Eli Vainio on nyt sitä mieltä, että jos sanoo  "duunarimies ei kiinnosta vasemmistoa" niin on sovinisti. Nyt tähän joku äärimmäisen sarkastinen peukutushymiö, kiitos.
perjantai 26. huhtikuuta 2013

Turvallisuutta vaikka väkisin, mutta kenelle?

Vaasassa on päädytty päätelmään, että huono turvallisuustilanne sekä jatkuva opettajien häirintä ja uhkailu voidaan poistaa siten, että irtisanotaan ne jotka asiaan tarttuvat.

Turvaliiviä koulussa käyttänyt opettaja on irtisanottu Vaasassa. Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen perusteli potkuja luottamuspulalla.
Vaasan normaalikoulu toimii Åbo Akademin alaisuudessa, ja siellä koulutetaan myös opettajia.

Vaasan ruotsinkielisen normaalikoulun miesopettaja kirjoitti viime viikolla oppilaiden huoltajille kirjeen, jossa hän kertoi pitävänsä koulun turvallisuustilannetta huonona. Hänen mukaansa uhkailu, solvaukset ja törkeä seksuaalinen häirintä ovat arkipäivää koulussa. Tästä syystä opettaja kertoi olevansa pakotettu käyttämään mm. puukoniskuilta suojaavaa turvaliiviä.

Åbo Akademin rehtorin mukaan koulussa ei voi olla tällaista luottamuspulaa etenkään, kun siellä koulutetaan myös opettajia.

Nythän ollaan jo varsin jännän äärellä. En pidä kovin vähänpätöisenä seikkaa, että opettaja turvautuu ottamaan suojaliivin päälleen. Näin kun tietääkseni ei missään ole aiemmin tapahtunut, tai jos on niin harvassa ovat.

Turkulaisen erikoisrehtorin kanta asiaan on tätä jantteria häkellyttävä. Koulun luottamuspulahan ilmiselvästi johtuu siitä, että opettajalla on luottamuspula koska se on ikävä ihminen eikä suinkaan siitä, että jokin olisi mahtollisesti päin persettä. Tässä on nyt äärimmäisen selkeä ja johdonmukainen signaali annettu, että perseilkää minkä tykkäätte- vastaan panevat erotetaan.

Mielenkiinnolla odotan minkälaisia ritvaviljasia tämä keikan takaa kumpuaa esiin. Asiahan voi olla vaikka miten, mutta heikolta kyllä vaikuttaa näin ensinäkemältä.

Tuli muuten tässä mieleen, että luottamuspula ei taida olla ihan laillinen irtisanomisperuste edes opettajan ammatissa.