tiistai 9. huhtikuuta 2013

Tasa-arvoinen kohtelu on niin lääst siisön

Jussi Halla-aho teki oikaisupyynnön ministeri Arhinmäen harrastamasta tukipolitiikasta. Ja hommahan menee luonnollisesti silleestiviisii, että kaverille fyrkat kuten alta saattaa lukea:

Puolueiden nuorisojärjestöille myönnetyt avustukset ovat pääsääntöisesti, joskaan eivät täysin, suhteessa kyseisten järjestöjen emopuolueiden kokoon valtakunnanpolitiikassa. Niinpä Kokoomuksen Nuorten Liitto sai avustusta 650 000 euroa, Sosialidemokraattiset Nuoret 557 500 euroa, Suomen Keskustanuoret 670 000 euroa, Vasemmistonuoret 318 500 euroa, Svensk Ungdom 222 500 euroa ja Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret 47 000 euroa.
Räikeän poikkeuksen muodostaa Perussuomalaiset Nuoret, jolle ministeri Arhinmäki on myöntänyt avustusta 20 000 euroa.

Äkkipäätään kannatuksesta laskien PS-nuorien pitäisi saada potista noin 550-600 tuhatta euroa mutta ei.   Paavo tietää paremmin, yllättäen vasemmistoliitto n. 8% kannatuksellaan pieraisi vähän enempi kuin olettaa saattaisi, kuten myös RKP:n nuorisojärjestö. Näin maalaisjärjellä ajatellen tuohan on kohtuullisen törkeää välistävetoa ja siihen soveltuisi muutamakin rikoslain pykälä, joista pari ensimmäistä mieleentulevaa lueteltuna alla:

7 § (12.7.2002/604)
Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
8 § (8.9.1989/792)
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.

Ostos-tv:tä mukaillen, eikä siinä vielä kaikki! Puoluelaki vaatii tasapuolisuutta:

10 § (16.7.2010/683)
Tasapuolisuusvaatimus
Valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.


No ei hätiä mitiä. Ministeri kuitenkin nauttii käytännössä syytesuojaa, koska perustuslaki:
114 §Ministerisyytteen nostaminen ja käsittely
Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa käsitellään valtakunnanoikeudessa sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton valtioneuvoston jäsenen menettelyn lainvastaisuudesta. Eduskunnan tulee ennen päätöstä syytteen nostamisesta varata valtioneuvoston jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen. Asiaa käsitellessään valiokunnan tulee olla täysilukuinen.
Syytettä valtioneuvoston jäsentä vastaan ajaa valtakunnansyyttäjä. 
 

Ja eduskunnassahan perussuomalaisilla ei enemmistöä ole. Valtionsyyttäjästäkään tuskin on pelkoa, kolmestatoista syyttäjästä voisin lyödä vetoa asiaa valikoituvan käsittelemään Mika Illmanin, joka Halla-ahosta tykkää jo yli kaiken muutenkin.


Eli siis homma jatkukoon,  tässäkin tapauksessa laki suojaa rikollista kunhan on Oikealla Asialla. Normaali jantteri istuisi meinaa jo mukavan pituista kakkua. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti